OHA Annual Reports

2014 OHA Annual Report
Ka‘a ka ‘ili‘ili i ke ala kālai i nā lālā o ka nahele

2013 OHA Annual Report
I Mana Ka Lāhui

2012 OHA Annual Report 
E hoʻoikaika ana i nā Kānaka, I mana ka lāhui

2011 OHA Annual Report 
Eia Hawai‘i, He Moku, He Kanaka – Here is Hawai‘i, the Land, the People

2010 OHA Annual Report 
Ho‘oilina A Mau Loa - A Perpetual Legacy Has Come Forth

2009 OHA Annual Report
Na Waiwai o Wao Kele o Puna - Treasures of Wao Kele o Puna

2008 OHA Annual Report
OHA 2008 Annual Report PDF

2007 OHA Annual Report
OHA Annual Report 2007 PDF, 2.3MB

2006 OHA Annual Report
OHA Annual Report 2006 PDF, 3.7MB

2005 OHA Annual Report
MEA KAUA

2004 OHA Annual Report

2003 OHA Annual Report
HO'ALA HOU

2002 OHA Annual Report
KU I KA MANA

2001 OHA Annual Report
I HO'OKAHI PU'UWAI ME KA LOKAHI - ONE IN HEART, UNIFIED